Boschweg 70, 6142AD, Einighausen     046 4 810 810    

Ouderbijdrage

Het organiseren van alle activiteiten is mogelijk door de ouderbijdrage die eenmaal per jaar aan de ouders wordt gevraagd. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U bent dus niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Toch willen we u nadrukkelijk vragen de bijdrage te voldoen. Het bedrag wordt besteed aan de activiteiten voor de kinderen. Zonder ouderbijdragen kunnen bepaalde activiteiten helaas niet meer plaatsvinden op school.

Schooljaar 2023/2024

De ouderbijdrage voor schooljaar 2023/2024 is vastgesteld op 25 euro per kind.

U kunt dit bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL95 RABO 0113 8025 28 t.n.v. Ouderraad Basisschool De Leeuwerik.
Onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en klas waarin hij/zij zit.

Lukt het even niet, dan vinden we samen een oplossing

Mocht het voor u, om welke reden dan ook, een probleem zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u om dit bij de penningmeester van de OR aan te geven. Uw gegevens zullen hier vertrouwelijk worden behandeld en niet bekend worden gemaakt aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht en, indien van toepassing, voorkomt dit dat u bij herhaling door de OR benaderd wordt voor betaling van de bijdrage.

Contact

  • Boschweg 70
    6142 AD Einighausen