Boschweg 70, 6142AD, Einighausen     046 4 810 810    
1

Opmerkingen of contact opnemen?

Gebruik het formulier op onze website.

Contact

Home 

De oudervereniging is een officiële vereniging, die bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders. Wij vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen van onze school. U bent automatisch lid van de oudervereniging als uw kind staat ingeschreven op Basisschool de Leeuwerik.

Ons bestuur

Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteden wij als oudervereniging onze tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van activiteiten op school.

Vergaderingen

De oudervereniging komt gemiddeld 5 keer per schooljaar bijeen, waarbij altijd een teamlid van Basisschool de Leeuwerik aanwezig is. Eenmaal per jaar wordt tijdens de openbare jaarvergadering aan de ouders een jaarverslag en een financieel overzicht overlegd. Tijdens de jaarvergadering wordt ook de ouderbijdrage van dat schooljaar vastgesteld.

Wilt u als ouder met ons meedenken, of wenst u meer informatie over één van bovenstaande zaken, dan kunt u hiervoor terecht bij een van de bestuursleden.

Neem contact op

Contact

  • Boschweg 70
    6142 AD Einighausen